EN
Booking phone number: +3726989192
Hotline (1,53€/minute): +3729002525
Lines are opened 08:00 - 20:00
Close

Isikuandmed 

 Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Anname Teile ülevaate, kuidas me kaitseme Teie eraelulist teavet, millist teavet me kogume, kuidas seda teavet kasutame või avalikustame ja Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.
Alljärgnev teave ei hõlma juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist.
GoSwift on isikuandmete kaitse seaduse mõistes isikuandmete töötleja. Isikuandmeid kogume ulatuses, mis on vajalik halduslepingus  sätestatud ülesannete täitmiseks. Isikuandmeid töötleme (edastamine, kasutame, väljastame, jms) ilma isiku nõusolekuta toimub üksnes isikuandmete kaitse seaduse § 14 alusel. Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Teenuse osutamise käigus kogub GoSwift OÜ teie kohta järgmised andmed (nimistu tugineb Andmekogu põhimäärusele : https://www.riigiteataja.ee/akt/13349081?leiaKehtiv )
• juhi perekonnanimi või -nimed;
• juhi eesnimi või -nimed;
• juriidilise isiku nimi;
• juhi sünniaeg;
• juhi isikukood, kui see on olemas;
• juhi reisidokumendi andmed;
• juhi e-posti aadress;
• juhi telefoninumber;
• sõiduki kategooria;
• sõiduki riiklik registreerimismärk;
• sõiduki registreerimise riik;
• tollideklaratsiooni registreerimise number;
• piiripunkti nimetus;
• ooteala nimetus.
Automaatse piirikontrollisüsteemi kasutamisel kogutakse lisaks loetletud andmetele andmekogusse sõiduki kohta järgmised andmed:
• tehasetähis (VIN-kood);
• registreerimistunnistuse number;
• esmase registreerimise kuupäev;
• mark;
• kaubanduslik nimetus;
• värvus.
Andmekogu andmeid kasutavad oma töös PPA, EMTA, Goswift OÜ ja ooteala operaatorid. Lisaks on andmekogu andmetele juurdepääs tagatud teistele asutustele vastavalt andmekogu põhimäärusele § 18.
Andmekogu andmete töötlemise ja andmekogust tehtud järelepärimiste kohta tehakse järelevalvet, selleks on loodud vastavad eeskirjad ja reeglid. Järelevalvet teostab vastavalt halduslepingule PPA.

Kirjavahetus, vaided, pöördumised

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult teabenõudjale välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (va. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.
Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. 
Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame vastavalt halduslepingu nõetele (2 aastat) ning juhindudes Siseministeeriumi ja PPA poolsetele juhistele. 
Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Vaiete läbivaatamine

Teie isikuandmeid kasutame vaide lahendamiseks.
Vaide kohta märgime isiku nime, kontaktaadressi ja vaide teema.
Kui olete saatnud meile vaide, mille läbivaatamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.
Vaideotsuse kätte toimetamisel kasutame aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud .
Vaided ja sellealane kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab sellega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie nime, isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). 

Õigus tutvuda oma andmetega

 Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Teil on võimalik esitada andmete saamiseks meile taotlus. Kuna isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peame me veenduma taotleja isikusamasuses. 
Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Andmete või teabe andmisest keeldumise otsusest anname Teile teada.
Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.
Isikuandmete kaitse seaduse nõuete järgmist kontrollib Andmekaitse Inspektsioon.

Logid ja küpsised

Meie poolt opereeritavad internetikeskkonnad www.eestipiir.ee ja www.estonianborder.ee, nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP-aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus Teie arvuti või seade on internetiühenduses, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot, sh lehekülgede külastamise ajalugu. GoSwift OÜ kasutab nimetatud informatsiooni selleks, et muuta GoSwift OÜ internetikeskkonnad paremaks, lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks. Samuti võime kasutada Teie IP-aadressi, et diagnoosida probleeme GoSwift OÜ serveris, veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks ja lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel. 
Internetikeskkonnad kasutavad ka küpsiseid (cookie), mis on väike tekstifail ja salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse (nt telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega välja ei saada. GoSwift OÜ kasutab küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgulehtede külastamisel.
GoSwift OÜ kasutab kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.
 • Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks.
 • Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab need ise seadmest kustutada.
Püsiküpsiste eesmärkideks on:
 • veebilehitseja tuvastamine;
 • teenuse pakkumine ja korrashoid;
 • veebisaidi turvalisus ja teenuste terviklikkus;
 • kasutajastatistika ja -analüüs (küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti GoSwifti opereeritavaid veebisaite kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse).

Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

Arvutikasutaja saab ka ise rakendada ennetavaid meetmeid, et vältida küpsiste salvestamist tema arvutisse. Selleks tuleb muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Kõikide küpsiste blokeerimine võib aga piirata veebilehe kasutusvõimalusi.
Samuti saab kasutaja kustutada kõik seadmesse salvestunud küpsised.
 
 
GoSwift OÜ
Mäealuse 2/1
12618 Tallinn
Estonia
KMKR: EE100619906
Phone: +3726989192
e-mail: info@eestipiir.ee
Reg nr.: 10673059

How it works?

Queues and types

 

 • Reserve for certain time
  By registering in the queue, you can choose the time when you want to cross the border. Note that if an unexpected decrease or increase in border capacity occurs, then the booked time will be, if possible, kept unchanged at the expense of other queues (except priority queues).
 • Priority Queue
  You will have to prove your right for a Priority queue slot at the border.
 • Booking for the first available time
  А certain part of the normal border capacity is allocated, so it is advisable to use a reservation for a certain time or priority. Note that if an unexpected decrease or increase in border capacity occurs, then waiting time will be increased or decreased accordingly.

Where and how

 

 • Internet
 • Operator or self service termnals at waiting areas
 • Call Center 08:00-20:00: +372 698 9192