ET
Broneerimisliin: +3726989192
Infoliin (1,53€/minut): +3729002525
Liinid on avatud 08:00 - 20:00
Sulge

Piiriületuse ootejärjekorra korraldamise teenuste ostmise, kasutamise ja tagastamise tingimused

 

Tutvu enne teenuste ostmist põhjalikult tingimustega, juba ostetud teenustes hilisemate muudatuste tegemine on seotud piirangutega.

 

Mõisted

GoSwift - ühtse piirijärjekorra haldamise infosüsteem.
Ootejärjekord - GoSwift andmebaasis sõidukitest ja isikutest järjekord, mille alusel suunatakse sõidukid Eesti Vabariigi riigipiiri piiripunkti.
Eelisjärjekord - moodustub sõidukitest/juhtidest, kellel on Riigipiiri seaduse §75 (2) järgi õigus ületada piir eelisjärjekorras.
Broneering - elektrooniline ootejärjekorra koht. Broneering võib olla tehtud kindlale kellaajale ja kuupäevale või esimesele vabale võimalusele.
Broneerimine - elektroonilise ootejärjekorra koha võtmine broneerimise teel.
Broneeringu aeg – piiripunkti suundumiseks valitud ajavahemik juhul, kui broneering on tehtud kindlale kellaajale ja kuupäevale.
Elav järjekord - järjekord, mis moodustub ootealale sisenenud broneeringuta A- ja B-kategooria sõidukitest.
Ooteala - maa-ala sõiduki piiriületuse ootejärjekorda võtmiseks, maanteepiiripunkti suunamise ootamiseks ja sinna suunamiseks.

 

1. Teenuste ostmine

1.1. GoSwift põhiteenus on piiriületuse ootejärjekorra korraldamine.
1.2. Ootealade põhiteenus on broneerimisel valitud ametliku parkimisala kasutamine, kus võib oodata kutset piiripunkti.
1.3. Põhiteenuste eest tasumine toimub Swedbank, SEB panga, Luminor, Coop  ja LHV panga internetipanga kaudu (pangalink), Visa- ja Mastercard krediitkaardiga, GoSwift ettemaksukonto arvelt või mobiilimaksena.
1.4. Enne teenuste eest tasumist on ostja kohustatud kontrollima ostukorvi lisatud teenuste koosseisu ning veenduma, et ostukorvi koosseis vastab tegelikult soovitule. Hilisemad tagasiarveldused ei ole võimalikud, välja arvatud punktis 8 toodud juhtumitel.
1.5. Kui ostukorvi on ekslikult lisatud teenused või kogused, mis ei vasta soovitule, tuleb vastavad read või kogused tühistada ostukorvis ja täita õigete andmetega.

 

2. Kõik mootorsõidukid, sõltumata kategooriast, peavad piiriületamiseks võtma broneeringu või ootama oma piiriületust ootealal elavas järjekorras
2.1. GoSwift süsteemi ei pea kasutama liinibussid ega liikurmasinad, mis liiklusseaduse või ühistranspordiseaduse tähenduses ei ole mootorsõidukid.
2.2. Politseiasutus võib sõiduki lubada maanteepiiripunkti ilma ootejärjekorras kohta võtmata, ootejärjekorras ootamata ja piiriületuse ooteala läbimata, kui see on vajalik avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse kaalutlustel või kui selleks on teenistuslik vajadus või see tuleneb seadusest, välislepingust või rahvusvahelisest tavast või selleks on muu avalik huvi.

 

3. Broneerimist saab teostada Internetis, telefoni teel või ametlikul ootealal

3.1. Broneerida saab kuni 90 päeva ette.
3.2. Kiireim ja mugavam viis broneerimiseks on internetis veebilehelt www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu .
3.3. Telefoni teel broneerida saab numbril +372 698 9192.
3.4. Piiriäärsetel ootealadel saab järjekorda registreeruda iseteeninduskioskites, ooteala teenindaja abil või automaatse numbrituvastussüsteemi abil.

 

4. Broneerimiseks tuleb süsteemile edastada sõidukijuhi reisidokumendi andmed ja sõiduki andmed ning ajavahemik ja piiripunkt, läbi mille soovitakse Eestist lahkuda

4.1. Broneerimisel peab valima järjekorra tüübi, kuhu aeg broneeritakse:
4.1.1.broneering kindlale kellaajale ja kuupäevale või
4.1.2.broneering piiriületuseks esimesel võimalusel.
4.2. Juhul, kui kaubaveokil või bussil on mitu juhti, siis tuleb edastada kõikide juhtide andmed.
4.3. Broneeringu aluseks on juht koos sõidukiga, kaubaveo korral kaubakoorem MRN numbriga.
4.4. Kaubaveokid peavad broneerimisel edastama tollidokumendi MRN numbri või deklareerima, et nad väljuvad Eestist ilma koormata.
4.5. Andmete kogumist ja töötlemist reguleerivad riigipiiri seadus ning piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus.
4.6. Kaubaga piiriületuse broneerimisel tuleb kasutada kõige suurema brutomassiga tollidokumendi MRN numbrit ning tollideklaratsiooniga (MRN) kaup peab olema tolli poolt vabastatud tolliprotseduurile.

 

5. Sõidukijuht saab võtta ainult ühe broneeringu korraga ja iga sõidukiga on võimalik võtta ainult üks broneering korraga

Erandina on broneeringut omaval C-kategooria sõiduki juhil võimalik võtta lisabroneering A- või B-kategooria sõidukile ning unikaalse MRN numbri esitamisel võtta lisabroneering ka C-kategoorias.

 

6. Eelisjärjekorda broneerimiseks tuleb ära märkida eelisjärjekorra taotlemise õiguslik alus

6.1. Vastavalt riigipiiriseaduses §75 kirjeldatud punktides saab eelisjärjekorras koha taotleda:
6.1.1.sõidukile, millega sõidab rahvusvahelise delegatsiooni liige või välisriikide diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja;
6.1.2.sõidukile, mille veoseks on ajatundlikud kaubad tolliseaduse tähenduses;
6.1.3.sõidukile, millel on õigus eelisjärjekorras piir ületada, lähtudes rahvusvahelisest kokkuleppest või välislepingust;
6.1.4.A-, A1- ja A2-kategooria mootorrattale;
6.1.5.sõidukile, mille piiriületuseks on muu mõjuv ja kiireloomuline vajadus.
Muudel erandjuhtudel saab eelisjärjekorda taotleda ootealal, kus Politsei- ja Piirivalveamet otsustab eelisjärjekorra taotluse põhjendatuse üle.
6.2. Juhul, kui eelisjärjekorra erisus tuleneb kaasreisijast, peab sõidukijuht broneerimisel sisestama ka kaasreisija andmed.
6.3. Ajatundliku kauba tõttu eelisjärjekorra kasutamiseks peavad kõik sõidukis olevad kaubad kuuluma ajatundlike kaupade gruppi.

 

7. Broneerimine on tasuline

7.1. Juhul kui sõidukile broneeritakse koht veebis, telefoni teel või ooteala teenindaja vahendusel, tuleb vastava teenuse eest tasuda.
7.2. Teenuste hinnakiri on saadaval aadressidel www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu.
7.3. Kodulehel saab tasuda kas pangalingi kaudu, krediitkaardiga või ettemaksukonto arvelt.
7.4. Telefoni teel saab tasuda mobiilimaksega või ettemaksukonto abil. Mobiilmakse puhul küsitakse kõne jooksul kinnitust ning broneeringu tasu lisandub telefoni arvele.
7.5. Ootealal saab tasuda sularahas või pangakaardiga.
7.6. Broneering hakkab kehtima peale makse sooritamist.
7.7. Eduka broneerimise järel väljastatakse ühekordne tasuta teavitus, kas e-posti, SMS sõnumi või telefoni teel vastavalt kliendi poolt valitud viisile.
7.8. Tasuta infot broneeringu, eeldatava järjekorras ootamise ja eeldatava ootealalt piiripunkti suunamise aja kohta on võimalik saada veebilehtedelt: www.eestipiir.ee ning www.estonianborder.eu .
7.9. Tasulise lisateenusena on võimalik tellida täiendavat teavitamist e-posti, SMS sõnumi või telefoni teel.
7.10. A- ja B- kategooria sõidukite eest ei pea tasuma piiriületuse ootejärjekorra korraldamise tasu, kui sõiduk registreeritakse elavasse järjekorda automaatse numbrituvastussüsteemi abil.
7.11. Mobiil telefonist makstes ostutehingu maksumusele lisandub mobiilimakse teenustasu vastavalt mobiilside operaatori hinnakirjale.
 

8. Tasu tagastamine

8.1. Ostetud teenust on võimalik tühistada ning jätta tasu ettemaksuks või taotleda tasu tagastamist. Tasu ei tagastata ega ei jäeta ettemaksuks, kui sõiduautole (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks A või B või BC kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistati kasutaja poolt vähem kui 24 (kakskümmend neli) tundi enne plaanitud piiriületuse aega ning veoautole või bussile (järjekorra võtmisel on kasutaja valinud kategooriaks C- või CE- või D- kategooria) võetud ootejärjekorra koht tühistati kasutaja poolt vähem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi enne plaanitud piiriületuse aega.
8.2. Teenuste tühistamisel ei tagastata kogu tasutud summat. Tagastamisele ei kuulu 2 EUR tagastamiskulu. Juhul kui teenused on osaliselt või täielikult tarbitud, siis tasu ei tagastata. Juhul, kui teenuste kogusumma on väiksem kui 2 EUR, siis tasu ei tagastata.
8.3. Lisateenuseid on võimalik tühistada ning jätta tasu ettemaksuks või taotleda tasu tagastamist.
8.4. Ettemaksu saab kasutada GoSwift teenuste tellimiseks teenuste tühistamisest alates 6 kuu jooksul.
8.5. Teenuse tühistamine ning tasu tagastamine toimub interneti teel täidetud avalduse alusel. Vastav vorm on toodud aadressil: https://www.eestipiir.ee/yphis/addIssue.action
8.6. Lisateenuste tühistamisel ei tagastata kogu tasutud summat. Tagastamisele ei kuulu 2 EUR tagastamiskulu. Juhul kui teenused on osaliselt või täielikult tarbitud, siis tasu ei tagastata. Juhul, kui teenuste kogusumma on väiksem kui 2 EUR, siis tasu ei tagastata.
8.7. Kogu tasu tagastatakse juhul, kui teenuse tarbimine osutus võimatuks ooteala või GoSwift süül. Muid võimalikke erandolukordi, mis ei võimalda õigeaegselt teenust kasutada või muuta, käsitletakse juhtumipõhiselt.
8.8. Klient võib soovi korral teenuse tühistamise asemel teha lubatud muutmisi.
8.9. Tagastamisele kuuluv summa kantakse kliendi Eesti pangas asuvale pangakontole 30 päeva jooksul, peale kinnituse saatmist kliendile taotluse kättesaamise ja tagastatava summa kohta. Isikutel, kellel ei ole Eesti pangakontot, vaadatakse raha tagastamine üle juhtumi põhiliselt.

 

9. Broneeringut on võimalik muuta kuni 3 korda

9.1. Broneeringut muutes jääb piiripunkt ja vastav ooteala samaks.
9.2. Broneeringut muutes täiendavaid teavitusi ei saadeta.
9.3. Muuta saab A-, B-, BC-, CE- ja D-kategooria sõidukite puhul ainult broneeringu aega.
9.4. C-kategooria sõidukite puhul saab muuta nii broneeringu aega, juhti, kui veokit eeldusel, et tollidokumendi MRN number ei muutu. Olemasolevale broneeringule MRN numbri lisamine ega MRN numbri muutmine pole lubatud.
9.5. C-kategooria sõidukite puhul saab muuta  broneeringu kuni 48 tundi enne broneeritud aega saabumist.

 

10. Ooteala läbimine

10.1. Broneeringu teinud BC- ja D- kategooria sõidukid peavad saabuma ootealale hiljemalt oma broneeringu aja alguseks, C- ja CE- kategooria sõidukid peavad saabuma ootealale 3 tundi enne broneeringu aega.
10.2. A ja B kategooria sõidukid, mis omavad piirijärjekorras broneeringut, ooteala läbima ei pea. Neid teavitatakse piirile kutsumisest nende poolt valitud elektroonilisi kanaleid pidi.
10.3. Sõidukite vähesuse korral võib  A- ja B- kategooria sõidukite puhul olla kehtestatud reegel, et nende sõidukite tarbeks piirijärjekorra kohta võtma ei pea. Sel juhul suundub sõiduk ooteala läbimata otse piirile. Vastav informatsioon on leitav järjekorra koha registreerimisel.
10.4. Ootealale jõudmise registreerimiseks peab sõidukijuht esitama ooteala töötajale sõiduki ja juhi dokumendid. Erandiks on elavasse järjekorda koha võtvad A- ja B- kategooria sõidukid. Viimaste puhul registreeritakse süsteemis üksnes sõiduki registreerimisnumber.
10.5. Ootealal saab sõidukijuht infot, millal saabub tema piiripunkti suunamise eeldatav aeg.
10.6. Piirile pääseb ainult ootealalt piiripunkti suunatud sõiduk või sõidukid, mis on elektroonilisi kanaleid pidi saanud teavituse piiripunkti kutsumise kohta (v.a. juhul, mis on kirjeldatud p.10.3). Piiripunktis broneerimist teostada ei saa.
10.7. Broneering tühistatakse süsteemi poolt automaatselt, kui sõiduk pole tema broneeringu ajaks ilmunud ootealale või kui auto ei jõua mõistliku aja jooksul ootealalt piirile või kui elektroonilisi kanaleid pidi teavituse saanud sõiduk ei jõua oma broneeringu ajaks piirile.
10.8. Broneering tühistatakse ka juhtumil, kui broneerimisel on esitatud valeandmeid.
10.9. A- ja B- kategooria sõiduki lahkumisel elavast järjekorrast ootealalt ilma kutseta piirile, kaotab sõiduk järjekorra koha ning peab uuesti sisenema ootealale ja võtma uuesti koha järjekorras. 

 

11. Piiriületuse ooteala kasutamise eeskiri

11.1  Broneerimist ootealal teostatakse ooteala operaatori juures. Ootealal on operaatori koht märgistatud vastava märgistusega.
11.2.   Broneerimise teostamiseks ootealal peab sõidukijuht esitama ooteala töötajale oma reisidokumendi ja sõiduki registreerimistunnistuse.
11.3. B-kategooria sõiduki elavasse järjekorda koha võtva sõidukijuhi tegevused:
11.3.1.sõiduk sõidab tõkkepuu ette, numbrituvastussüsteem fikseerib sõiduki numbri ja ootealale sissesõidu aja. Sõiduk registreeritakse süsteemi poolt automaatselt ootejärjekorda või juht registreerib sõidukit ootejärjekorda iseteeninduskioski abil. Sõiduki lahkumisel ootealalt enne piirile kutsumist loetakse järjekorrast lahkumiseks ning selle sõiduki järjekorrakoht tühistatakse. Kui sõiduk saabub uuesti ootealale suunatakse see järjekorra lõppu.
11.4. A-kategooria sõidukid broneerivad end piiriületuse ootejärjekorda vastavalt punktile 11.3. (v.a. numbrituvastussüsteemi poolt numbri fikseerimine), GoSwift veebilehel või telefoni teel.
11.5. C-kategooria sõiduk (edaspidi veok) siseneb ootealale, pargib sõiduki veokitele ettenähtud eelparkimise kohale ja läheb operaatori juurde veoki registreerimiseks.
11.6. Eelisjärjekorras lubatakse ootealalt piirile veokeid, mis veavad kiiresti riknevaid ja nendega võrdsustatuid kaupu vastavalt Rahandusministri 26.03.2010.a määrusele nr 23 (p.6.1). Nimetatud veokeid saadetakse ootealalt piirile vastavalt piiripunkti veokitest vabanemisele.
11.7. Veoki juht, kes soovib tühistada broneeringu ja väljuda ootealalt, peab tühistama piiriületuse broneeringu andmekogus, seejuures kaotab juht koha järjekorras ja soovi korral broneeritakse ta uuesti.
11.8. Ooteala järjekorda võetud ilma haagiseta veok lubatakse piiripunkti tollikontrollitsooni samuti ainult ilma haagiseta.
11.9. Veokite liikumine parkimisreast piirile väljasõidu reale algab ainult ooteala töötajate korraldusel või sõiduki numbri ilmumisel elektroonilisel tablool.
11.10. Kõik transpordivahendid paigutatakse ootealal vastavalt nende kategooriatele vastavalt liiklusskeemile ning vajadusel operaatori juhistele.
11.11. Kõikide ootealal olevate sõidukite juhid peavad järgima ooteala töötajate juhiseid ja liikluskorraldusvahendite (teemärgised, liiklusmärgid) nõudeid.
11.12. Kõikide sõidukite juhid peavad:
- Jälgima nii valjuhääldi abil edastatud kui ka elektroonilisel infotablool kuvatud teavet;
- Järgima ootealal lubatud sõidukiirust, mis ei tohi ületada 10 km / tunnis;
- Järgima puhtust ja korda ootealal ja tualettides, suhtuma hoolikalt ooteala hoonetesse ning vahenditesse.
11.14. Sõiduki ootealal viibimist Eeskirjadega mitte ettenähtud juhtudel loetakse parkimiseks.
11.15. Ootealal osutatakse sõidukitele tasuta järgmiseid teenuseid:
- tualettide kasutamise võimalus;
- olmeprügi ära andmine;
Lisatasu eest osutatavad teenused:
- kohvik;
- sõidukite tasuline parkimine jms.
11.16. Ootealal on keelatud:
1.         teha lahtist tuld;
2.         kasutada tuletõrjeinventari mitte selleks ettenähtud otstarbel;
3.         teha transpordivahendite suurremonti;
4.         tankida mootorikütust;
5.         valada naftatooteid prügikonteinerisse;
6.         paigutada platsile kütte-määrdeõlisid lekkivaid transpordivahendeid;
7.         tarvitada alkohoolseid jooke ja viibida ebakaines olekus;
8.         rikkuda teemärkide ja -märgistuse nõudeid;
9.         tekitada kahju liikluskorraldusvahenditele.
11.17. Ooteala kasutamise Eeskirjade rikkumisel ja varalise kahju tekitamisel hüvitab süüdiolev isik täies ulatuses ooteala haldavale ettevõttele tekitatud kahjud. Eeskirjade punkti 11.16. alapunktide  rikkumise eest määrab ooteala pidaja  juhile leppetrahvi vastavalt kehtestatud hinnakirjale.
11.17. Piiri mitteületamise korral või piiripunkti tollikontrollitsoonist tagasisaatmise juhul (sõltumata põhjusest) loetakse ooteala teenus osutatuks ning makstud summa tagastamisele ei kuulu.
11.18. Sõidukite ootealalt piiripunkti väljasõidu järjestikkuse määrab ühtne piirijärjekorra haldamise infosüsteem (GoSwift süsteem).
11.19. Sõiduki viibimist ootealal 12 tundi enne ja rohkem kui 6 tundi pärast piirile väljasõiduaja saabumist, loetakse automaatselt parkimiseks ning selle eest tuleb tasuda 1,30 eurot / 1 tund ühe sõiduki või haagise/poolhaagise eest kuni nende lahkumiseni piirile. Lisatasu ei võeta juhul, kui piirijärjekorras tekib seisak (piiripunkt on piiriületuseks suletud) ja sellest tulenevalt ületatakse kehtestatud ajapiirang.
11.20. GoSwift süsteemiga seotud küsimuste korral vastab teenuse osutaja telefonil: 6989192.
11.21. Teenuse osutaja  ei vastuta, kui  piiripunkt ei võta sõidukeid vastu vastavalt piirijärjekorras broneeritud kuupäevale ja kellaajale.

 

GoSwift OÜ
Mäealuse 2/1
12618 Tallinn
Estonia
KMKR: EE100619906
Phone: +3726989192
e-mail: info@eestipiir.ee
Reg nr.: 10673059

 

Kuidas see töötab?

Järjekordade tüübid ja nende seletused

 

 • Broneerimine kindlale kellaajale ja kuupäevale
  Registreerudes järjekorda saad ise valida vabadest aegadest aja, millal soovid piiri ületada. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel hoitakse võimalusel broneeritud aeg muutumatuna teiste järjekordade (v.a. eelisjärjekord) arvelt.
 • Eelisjärjekord
  Seadusega määratud juhtudel võib piiriületaja võtta koha eelisjärjekorras. Selleks peab ta tõendama oma piiriületuse eelisjärjekorra võtmise seaduslikkust.
 • Broneerimine esimesele vabale võimalusele
  Selle järjekorra jaoks eraldatakse teatav osa tavapärasest piiri läbilaskevõimest, seetõttu on soovitav kasutada broneerimist kindlale kellaajale või eelisjärjekorda. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel või suurenemisel ooteaeg selles järjekorras vastavalt pikeneb või lüheneb.

Järjekorra valel alusel võtmisel suunatakse sõiduk uuesti järjekorda võtma. 

 

 Järjekorra koha võtmise võimalused

 

 • Internet
 • Teenindaja või iseteenindusterminal ootealadel
 • Kõnekeskus 08:00-20:00: +372 698 9192

 

Millest oleneb piiri läbilaskevõime?  

Alati on kõrvuti mõlema riigi piiripunktid. Piiri sõiduautode või veoautode läbilaskevõime määrab vähem autosid läbi laskev piiripunkt. Eesti piiripunktide 24 tunni läbilaskevõimed mõlemas suunas kokku on Narvas- 3300 sõiduautot, 600 veoautot ja 200 bussi, Koidulas ja Luhamaal- mõlemas 1200 sõiduautot, 400 veoautot ja 80 bussi. Eesti piiripunktides on keskmine sõiduauto ja tühja veoauto piiri- ja tollikontrolli aeg kuni 5 minutit ja koormaga veoki puhul üldjuhul 25 minutit.